Skip to main content

Erfgoed Gezocht is een citizen science - of burgerwetenschapsproject waarbij iedereen kan meewerken aan archeologisch onderzoek.

In dit citizen science project kan iedereen mee doen aan archeologisch onderzoek. Hoogtekaarten, gemaakt met een nieuwe techniek (LiDAR) waarbij voor het eerst ook gebieden verborgen onder dichte vegetatie in detail zichtbaar zijn, worden onderzocht met als doel nog onbekend archeologisch erfgoed zoals o.a. grafheuvels in kaart te brengen. Vrijwilliger helpen niet alleen met de zoektocht op de computer, maar gaan ook mee het veld in om de gevonden resten te controleren.

https://www.universiteitleiden.nl/erfgoed-gezocht/over-het-project/citizen-science-map