Skip to main content

Leiden is een stad van immigranten. In de zestiende en zeventiende eeuw vestigden zich veel vluchtelingen uit Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden in de Sleutelstad: Hugenoten uit Frankrijk en vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden.

In twee korte lezingen belichten we deze migratiestromen, en gaan we in op het belang ervan voor de stad. De vluchtelingen namen vaak een rijkdom aan kennis met zich mee en functioneerden als spilpunten van cultuur-en kennisoverdracht tussen verschillende landen. 

De lezingen worden gegeven in de Waalse Kerk, waar Franstalige migranten vanaf de zeventiende eeuw hun diensten hielden. Aansluitend is er een korte stadswandeling van ongeveer een uur die langs centrale plekken uit de Leidse migratiegeschiedenis voert. 

Locatie: Waalse Kerk, Breestraat 62-64 Leiden
Datum: 25 juni 
Tijd: 14:00-16:00 

Deelname is gratis, aanmelden verplicht: Meld je hier aan

Programma 
13:45-14:00 Inloop 
14:00-14:20 Lezing Dr. Johannes Müller (Universiteit Leiden)
'Families in verstrooiing. Diaspora- en familienetwerken tijdens de Nederlandse Opstand' 
14:20-14:40 Lezing Dr. Alisa van de Haar (Universiteit Leiden)
'Taalmeesters op drift. Zestiende-eeuwse vluchtelingen en de meertalige reputatie van Nederlanders'
14:40-15:00 Discussie 
15:00-16:00 Stadswandeling 

*Dit symposium is gelieerd aan de Leidse Wereldwandelingen 'Sporen van Migratie in Leiden' in het kader van Leiden2022, en is georganiseerd door de Faculteit Geesteswetenschappen - Universiteit Leiden (Instituut LUCAS) in samenwerking met LeidenGlobal.