Skip to main content

Internationale pensioenconferentie waar onderzoekers uit verschillende landen en werkvelden alles over pensioenen aan elkaar presenteren.

Onderzoekers uit verschillende landen en werkvelden presentenen op deze internationale pensioenconferentie academisch pensioenonderzoek op het gebied van finance, gedrag, wonen, werken, levensverwachting, keuze en pensionering. Onderzoekers kunnen deze dagen leren van andere landen en netwerken met toponderzoekers op het gebied van pensioen, arbeidsmarkt en vergrijzing.

Who Knows?
Netspar staat voor Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement en is een denktank en kennisnetwerk dat opereert vanuit Tilburg Univerisity. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

Door: Netspar
Terrein: pensioenen
Locatie: Online
Website