Skip to main content

Eén, twee of drie talen in je omgeving? Steeds meer kinderen groeien meertalig op.

Eén, twee of drie talen in je omgeving? Voor veel kinderen in onze regio is dat geen uitzondering meer, zij groeien meertalig op. In de kinderopvang en het onderwijs krijgen we dus in toenemende mate te maken met meertalige kinderen én hun ouders. De komst van een meertalig kind in de groep roept soms vragen op. Wanneer moet je je bijvoorbeeld zorgen gaan maken over taalontwikkeling?  Welke vragen stel je aan meertalige ouders bij een intakegesrpek om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de talen die het kind begrijpt en spreekt? Maar ook de vraag welk taalaanbod passend is voor de verschillende fasen van taalontwikkeling? En hoe maak je de verschillende talen en culturen zichtbaar in de groep?

Tijdens de workshop 'Een meertalig kind op de groep' wordt er gepraat en verteld over de actuele ontwikkelingen op het gebied van meertaligheid en wordt er antwoord gegeven op alle bovenstaande vragen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Uiteraard is er ruimte voor eigen vragen over het onderwerp.  

De workshop is gratis. Aanmelden kan via taalhuis@bplusc.nl. Deze workshop is voor professionals uit de kinderopvang, onderwijs, CJG e.a. die met kinderen werken.

Who knows

Mevr. Marga van Mil-Leijtens.

De workshop wordt verzorgd door Marga van Mil-Leijtens. Zij is werkzaam bij Onderwijsadvies als logopedist en specialist meertaligheid en heeft in haar werk dagelijks te maken met meertalige kinderen en ouders.