Skip to main content

Eva van Steenbergen, adviseur in de eerstelijns gezondheidszorg bij REOS, vertelt over positieve gezondheid. Tijdens een interactieve brainstorm onderzoekt ze samen met jou wat positieve gezondheid voor jou betekent.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van u om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren over uw leven. 

Het denken over gezondheid en ziekte is de laatste jaren sterk aan het veranderen. Lange tijd zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid kijkt juist breder. Daarbij gaat het niet om gezondheid als een statisch gegeven of een te bereiken doel, maar om de veerkracht van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet. 

Die brede invulling van gezondheid, is uitgewerkt in zes dimensies. Die zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zij blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Het spinnenwebdiagram beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten.

Eva van Steenbergen, adviseur in de eerstelijns gezondheidszorg bij REOS, vertelt over positieve gezondheid. Tijdens een interactieve brainstorm onderzoekt ze samen met jou wat positieve gezondheid voor jou betekent. Het spinnenweb wordt tijdens deze workshop besproken en hiermee kun je vervolgens je eigen gezondheid in kaart brengen. Ook kan het worden gebruikt tijdens een gesprek over gezondheid en welzijn. 

Locatie: Swetterhage, Blankaartweg 2, Zoeterwoude 

Tijd: 17.30 - 20.00 uur

Entree: gratis. Aanmelden kan door te mailen naar c.van.loon@zoeterwoude.nl

Deze activiteit is Nederlandstalig.

Meer informatie op www.facebook.com/samengezondzoeterwoude/