Overslaan en naar de inhoud gaan

Historisch Nieuwsblad organiseert in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden de collegedag De Griekse beschaving, over de Griekse politieke instituties, de militair-economische expansie en de literatuur.

Vier experts nemen u een dag lang mee naar de klassieke beschaving van de oude Grieken (8e-4e eeuw v.Chr.) en delen hun kennis over de Griekse geschiedenis. Gezamenlijk maken de sprekers inzichtelijk hoe het Griekse gedachtengoed nog altijd doorwerkt in onze maatschappij.

College 1 | Geharnaste Grieken: Mycene, Troje en Homerus
De bronstijd in Griekenland (ca. 1600-1000 v.Chr.) is de tijd van de Myceners. Gert Jan van Wijngaarden, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, laat aan de hand van archeologische vondsten zien hoe bijzonder hun samenleving was ingericht. De Myceners hadden uitgebreide handelscontacten met het oostelijk Middellandse Zeegebied.

College 2 | Kunstzinnige Grieken: bronsgieters, beeldhouwers en architecten
Ruurd Halbertsma, conservator van het Rijksmuseum van Oudheden en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, laat zien hoe de mens als maat van alle dingen werd gezien. Ook maakt hij inzichtelijk hoe de perfecte weergave van de natuur en de abstracte vormen van de architectuur een lange nawerking in de westerse kunst hebben gehad.

College 3 | Debatterende Grieken: rechtsspraak, politiek, democratie
Het gesproken woord speelde een heel belangrijke rol in de Griekse beschaving: filosofen, sofisten, pleiters voor de rechtbank en politici moesten het hebben van hun retorische vaardigheden. In dit college duidt Bé Breij, hoogleraar Antieke Retorica aan de Radboud Universiteit, de betekenis van de retorica voor de Griekse instituties en de doorwerking daarvan bij de Romeinen.

College 4 | Literaire Grieken: invloed van eeuwen
In dit laatste college komt de bloei van de Griekse literatuur aan bod, die via de diaspora van de Grieken ook in het Romeinse Rijk een belangrijke rol speelde. Tal van nieuwe literaire vormen ontstonden in het oude Griekenland, zoals het proza, de tragedie en het epigram. Casper de Jonge, hoogleraar Griekse Taal en Literatuur aan de Universiteit Leiden, licht deze ontwikkeling toe.

datum: maandag 30 mei 2022
tijd: 10.00 – 16.00 uur (museum open vanaf 9.30 uur)
locatie: Tempelzaal, Rijksmuseum van Oudheden
toegang
abonnees Historisch Nieuwsblad: € 74
studenten: € 55
ieder ander: € 89 (incl. lunch, koffie/thee en bezoek aan museum)
contact: redactie@historischnieuwsblad.nl

Aanmelden

Aanmelden kan via de website van Historisch Nieuwsblad.