Overslaan en naar de inhoud gaan

Wie ‘t kleine niet eert, is ’t grote niet weerd: het dagelijks leven in de delta tijdens de Late Steentijd
Stelling: De archeologie van het dagelijks leven in de steentijd is minstens zo interessant als het goud en de paleizen van de vroegere monarchen.

In deze lezing betoogt Annelou van Gijn dat het juist de kleine dingen van het dagelijks leven zijn die archeologie zo interessant maken, niet alleen goud, paleizen of de eerste, oudste of grootste vondst, onderwerpen die vaak de spotlights halen. 
Samen met vrijwilligers van Masamuda, een educatief archeologisch erf in Vlaardingen, onderzoekt Annelou van Gijn hoe het dagelijks leven van de deltabewoners eruit kan hebben gezien tijdens de laat neolithische Vlaardingen periode (3400-2500 v. Chr.).

Door middel van experimentele archeologie en gedetailleerd artefactonderzoek (waaronder sporenanalyse en chemisch onderzoek) verkennen zij het gebruik van prehistorische voorwerpen. Zo krijgen zij inzicht in de activiteiten van de toenmalige bewoners: hoe maakten en gebruikten ze hun werktuigen en onderkomens, hoe verplaatsten ze zich door dit waterrijke landschap en hoe bereidden ze hun voedsel.  

Leiden European City of Science 2022

Deze lezing is onderdeel van de lezingreeks Twaalf Maanden Graven naar het Verleden georganiseerd door het Rijksmuseum van Oudheden en de Leidse Faculteit der Archeologie, in het kader van Leiden European City of Science 2022.

17:00 - 18:00 
21 juni 2022 
Rijksmuseum van Oudheden