Overslaan en naar de inhoud gaan

Een Diligentialezing over de uitkomsten van een opmerkelijke onderzoeksrichting die de raadselen omtrent elektronen in exotische materialen terugbrengt tot hanteerbare problemen uit de natuurkunde van zwarte gaten.

Een Diligentialezing over de uitkomsten van een opmerkelijke onderzoeksrichting die de raadselen omtrent elektronen in exotische materialen terugbrengt tot hanteerbare problemen uit de natuurkunde van zwarte gaten.

In 1997 ontdekte Juan Maldacena, bouwend op recente inzichten uit de snaartheorie, een wiskundige relatie die de fysica van zwarte gaten letterlijk vertaalt naar de meer conventionele deeltjesfysica gebaseerd op de kwantummechanica. Deze vertaling werkt beide kanten op. Hierdoor kan de fysica van bijvoorbeeld elektronen in een chip in zekere zin beschouwd worden als zwarte gaten fysica. Deze ontdekking was het begin van een kleine revolutie in de natuurkunde. Plotseling werd het mogelijk om fenomenen te exploreren die tot dusver ontoegankelijk waren. Hierdoor ontstond een opmerkelijke onderzoeksrichting die de raadselen omtrent elektronen in exotische materialen terugbrengt tot hanteerbare problemen uit de natuurkunde van zwarte gaten. Tijdens deze lezing zal worden besproken wat we hierdoor bijvoorbeeld geleerd hebben over de zeer sterke interactie van elektronen, die ten grondslag ligt aan supergeleiding bij relatief hoge temperatuur.

Who knows?

Prof. dr. Koenraad Schalm
Koenraad Schalm is verbonden aan het Instituut-Lorentz voor Theoretische Fysica van de Universiteit Leiden.