Overslaan en naar de inhoud gaan

Lezing in de serie Leidse stellingen. Ruurd Halbertsma brengt de stelling 'Keizerlijke propaganda is géén eenrichtingsverkeer' in.

Stelling: Keizerlijke propaganda is géén eenrichtingsverkeer

In deze lezing gaat Ruurd Halbertsma in op het verschijnsel propaganda in de materiële cultuur van de Romeinse keizertijd. In Rome verschijnen in deze periode tempels, standbeelden, triomfbogen en triomfzuilen die de macht van de keizer onderstrepen. Het keizerlijk hof beïnvloedt op deze manier de publieke opinie en zoekt steun voor het eigen bewind. Anderzijds wordt ook van het volk een reactie verwacht, bijvoorbeeld steunbetuiging in de vorm van geschenken aan de keizer en lofredes bij feestelijke gebeurtenissen. Van tijd tot tijd wordt het evenwicht in deze balans verstoord: dan belanden er standbeelden in de Tiber en worden er geschenken geweigerd. Saillante voorbeelden uit de rijke geschiedenis van Rome zullen mijn stelling illustreren.

Who knows?

Ruurd Halbertsma
Prof. dr. Ruurd Halbertsma (1958) studeerde Klassieke Talen, Oude Geschiedenis en Klassieke Archeologie aan de Universiteit Leiden. Hij verrichtte veldwerk in Italië en leidde excursies naar Griekenland, Turkije, Italië en Tunesië. Al tijdens zijn studie raakte hij met name geïnteresseerd in de geschiedenis van archeologische collectievorming in Europa en de specifieke rol van Nederland hierin. Naast zijn aanstelling als conservator bij RMO was Ruurd Halbertsma tot 2018 als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Momenteel geeft hij colleges Klassieke Archeologie voor de opleidingen Griekse en Latijnse taal en cultuur en Kunstgeschiedenis van het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS).

Meer informatie over deze lezing is te vinden op de website van Rijksmuseum van Oudheden.

In het kader van Leiden European City of Science 2022 bundelen de Leidse Faculteit der Archeologie en het Rijksmuseum van Oudheden de krachten. Iedere maand is er een (livestream-)lezing van een van onze gerenommeerde hoogleraren in de lezingenreeks Leidse stellingen. Wat drijft deze wetenschappers in hun werk? Met prikkelende Leidse stellingen en mooie verhalen nemen zij ons mee in de wereld van de archeoloog.