Overslaan en naar de inhoud gaan

Lector Petra Siemonsma houdt haar lectorale rede op Hogeschool Leiden. Hogeschool Leiden nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Per 1 februari 2022 is Petra Siemonsma aangesteld als lector Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg (ERFB) van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden. Daarmee volgt ze lector John Verhoef op, die in 2012 het lectoraat is gestart. Het lectoraat EFBR maakt deel uit van het Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER). 


Samen met docentonderzoekers en studenten voert Petra praktijkgericht onderzoek uit naar het behouden of vergroten van de eigen regie en zelfmanagement van cliënten.

  • Fysiotherapeuten en andere beweegzorgprofessionals zijn hierdoor beter in staat hun cliënten te ondersteunen in het voeren van hun eigen regie over hun bewegend functioneren in het dagelijks leven.
  • Cliënten kunnen naar eigen wens en behoefte deelnemen aan het sociale en maatschappelijke leven.

Voor eigen regie is het nodig de cliënt centraal te stellen in de zorg. In haar rede bespreekt Petra het belang van eigen regie aan de hand van de thema’s vrijheid, autonomie, participatie en wijkgericht werken.

Locatie: Hogeschool Leiden

Tijd:  14.30 - 18.00 uur

Entree: Gratis