Overslaan en naar de inhoud gaan

Prof. dr. Miguel John Versluys zet de stelling 'kosmopolitisme is evolutionair gezien succesvoller dan monoculturalisme; open samenlevingen zijn innovatiever dan gesloten samenlevingen' centraal in zijn lezing in de serie Leidse stellingen.

Op grond van de vermeende superioriteit van de Grieken en Romeinen wordt de (klassieke) oudheid vaak gezien als fundament van onze huidige samenleving. Van dat hardnekkige beeld klopt helemaal niets. Toch is het zo dat de oudheid een doorbraak betekent in de geschiedenis van de mensheid. Dat komt, zo zal ik betogen, door het feit dat in deze periode, meer dan ooit tevoren, mensen, ideeën en objecten samenkomen door processen van globalisering. De dynamiek en innovatie die op die manier ontstaan, brengen de mensheid, ondanks alle problemen die met globalisering gepaard gaan, een cruciale stap verder.

Who knows?

Miguel John Versluys
Prof. dr. Miguel John Versluys is een prominente en vernieuwende Nederlandse archeoloog. Zijn onderzoek naar de oude geschiedenis van het Middellandse-Zeegebied spitst zich toe op de spanning tussen lokale tradities en verwachtingen enerzijds en de culturele en economische dynamiek van globalisering anderzijds. Hij combineert daarbij methoden uit de geestes- en sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen. 

Meer informatie over deze lezing is te vinden op de website van Rijksmuseum van Oudheden.

In het kader van Leiden European City of Science 2022 bundelen de Leidse Faculteit der Archeologie en het Rijksmuseum van Oudheden de krachten. Iedere maand is er een (livestream-)lezing van een van onze gerenommeerde hoogleraren in de lezingenreeks Leidse stellingen. Wat drijft deze wetenschappers in hun werk? Met prikkelende Leidse stellingen en mooie verhalen nemen zij u mee in de wereld van de archeoloog.