Overslaan en naar de inhoud gaan

De Leidse Wereldwandelingen laten je nog meer ontdekken over de stad Leiden: over de vele talen en culturen die hier bestudeerd worden en over de historische voetstappen die er zijn gezet.

In de 16e en 17e eeuw verwelkomde Leiden een grote instroom aan vluchtelingen: Franse protestanten (hugenoten) die in eigen land niet welkom waren, en inwoners van de Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen, Gent, Brugge) die waren gevlucht voor het geweld van de Tachtigjarige Oorlog.

Deze wandeling voert langs plekken die te maken hebben met migranten die van betekenis zijn geweest voor de Sleutelstad.

Duur: ca 1,5 uur
Taal: Nederlands
Aanmelding verplicht via deze link
De activiteit is gratis
Zodra de aanmeldingen vol zijn, zijn er geen nieuwe aanmeldingen meer mogelijk en wordt het aanmeldformulier gesloten

Verzamelpunt / Startpunt: Vrouwenkerkhof, Leiden

De Leidse wereldwandelingen worden aangeboden doorde Faculteit Geesteswetenschappen - Universiteit Leiden en LeidenGlobal, in samenwerking met het Afrika Studiecentrum, het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde en Leiden2022.