Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe is het menselijk brein betrokken bij het recht? Hoe kunnen breintechnieken gebruikt worden bij het nemen van beslissingen die raken aan waarheidsvinding, ontoerekenbaarheid en bestraffing? Fraaie vragen die centraal staan op Brein & Recht 2022.

De invloed van onderzoek naar het brein op het recht, het strafrecht en de strafrechtspleging in het bijzonder, is onmiskenbaar en neemt steeds verder toe. Die invloed is zichtbaar op verschillende terreinen van de strafrechtspleging: de opsporing, de vervolging & berechting en de tenuitvoerlegging van sancties. Tijdens de LIBC Publieksdag Brein & Recht nemen sprekers uit Leiden, verschillende andere universiteiten en instellingen de aanwezigen mee in de mogelijkheden en grenzen van het gebruik van informatie over het brein op door verschillende actoren in de strafrechtspleging te nemen beslissingen. Denk hierbij aan de politie, officier van justitie, rechter, enzovoorts.

Who knows?

Dr. Lotte van Dillen
Lotte van Dillen, als universitair hoofddocent verbonden aan de Leidse Universiteit en lid van het Leiden Instituut voor Brein en Cognitie (LIBC), is geĆÆnteresseerd in de invloed van emoties op beslissingen en de rol van aandacht hierin. Een centraal thema in Lotte's onderzoek is het gegeven dat mensen beperkte mentale capaciteit hebben en dat dit zijn weerslag heeft op hun oordelen en keuzes. Door het genereren van kennis over de psychologische mechanismen die hieraan ten grondslag liggen hoopt Lotte bij te kunnen dragen aan 'gezonder' beslisgedrag in gebieden zoals gezondheid, recht, en economie.

Prof.dr. Jeroen ten Voorde
Jeroen ten Voorde is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich vooral op vraagstukken binnen het materiƫle strafrecht en de strafrechtsfilosofie. Een aantal terreinen heeft zijn bijzondere belangstelling: seksuele misdrijven en vermogensdelicten in cyberspace, terrorisme, criteria voor strafbaarstelling (met name gericht op rechtsbelangen en het schadebeginsel) en de strafuitsluitingsgronden. Zijn onderzoek is ook gericht op de toekomst van het Wetboek van Strafrecht.

Prof.dr. Michiel van der Wolf
Michiel van der Wolf is hoogleraar Forensische Psychiatrie bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Hij publiceert veel over onderwerpen op het grensvlak van gedragskunde en strafrecht. Hij maakte in 2003 als psycholoog-stagiair in een aantal tbs-klinieken een roerige periode mee, waarin enkele geruchtmakende recidives in het tbs-veld uiteindelijk leidden tot een parlementair onderzoek.