Overslaan en naar de inhoud gaan

Talendocenten uit het voorgezet onderwijs delen vakdidactische inzichten met elkaar op de Nascholingsdag Talen.

Docenten uit het voortgezet onderwijs, onderzoekers en lerarenopleiders verzorgen workshops en presentaties, wisselen ervaringen uit met de deelnemers en bediscussiƫren met hen de didactische mogelijkheden van hun vak.

Who knows?
Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.

Door: ICLON
Terrein: vreemde talen
Locatie: Pieter de la Court-gebouw, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden
Website