Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdens dit symposium worden de eindresultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de praktische toepassingen van kennis over hersen- en gedragsontwikkeling in het onderwijs en de veiligheid van jongeren

Er is de afgelopen vier jaar vanuit het Startimpuls programma, onderdeel van NeurolabNL, onderzoek gedaan naar de praktische toepassingen van kennis over hersen- en gedragsontwikkeling in het onderwijs en de veiligheid van jongeren. Centraal stonden de vragen: hoe werkt motivatie in de hersenen?; Hoe kunnen we pestprogramma’s verbeteren?; En hoe brengen we de actuele stand van wetenschap bij jeugdzorgprofessionals en leerkrachten? Tijdens dit symposium worden de eindresultaten gepresenteerd. Alle kennis wordt gebundeld overhandigs aan de burgemeester van Leiden Henri Lenferink, en kinderombudsvrouw Margritte Kalverboer.

Who knows?
NeurolabNL is een initiatief dat ontstaan is vanuit de Nationale Wetenschapsagenda en is de werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek. Een werkplaats, omdat professionals vanuit Universiteiten, Hogescholen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan onderzoek en kennisverspreiding over hersenen, cognitie en gedrag.

Door: Neurolab
Terrein: neurowetenschappen
Locatie: Naturalis Biodiversity Center, Darwinweg 2, 2333 CR Leiden
Website