Overslaan en naar de inhoud gaan

Een expositie in het Stadsbauhaus van kunstwerken gemaakt door studenten van de universiteits-brede Master Honours Class.

De expositie met als titel 'The Invitation' zal zijn samengesteld op basis van kunstwerken die de deelnemende studenten aan de Master Honours Class hebben gemaakt. Het is een samenerking tussen de universiteits-brede Master Honours Class Leiden: City of Refugees in samenwerking met kunstenares Anne Schaarschmidt en onderzoeks- en onderwijs assistent bij het Van Vollenhoven Instituut Anne Jonker   Wetenschappelijk en artistiek reflecteren op de 'ander'  

Het is het tweede jaar dat de Master Honours Class "Leiden: City of Refugees?" wordt verzorgd vanuit het Van Vollenhoven Instituut door Hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude en docent Nanou van Iersel. Het vak heeft als doel om studenten zowel vanuit wetenschappelijk als vanuit artistiek perspectief te laten nadenken en reflecteren op het concept van 'de ander' en processen van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie. Het vak bestond uit interatieve hoorcolleges waarin de nadruk lag op de centrale wetenschappelijke concepten en theorien én uit interactieve workshops waarin diverse kunstenaars met de studenten in gesprek traden over hun kunstpraktijk en hoe zij, vanuit hun praktijk, met deze zelfde concepten werkten. Studenten kregen bij alle workshops ook de kans om zelf  aan de slag te gaan en te experimenteren met verschillende kunstvormen. 

 Tijdens de expositie op 4 juni, zullen studenten werken presenteren die ze hebben gemaakt gevoed, naast de colleges en workshops, hun veldwerk - interviews en observaties - uitgevoerd in verschillende wijken in Leiden. De werken zijn bedoelt als uitnodiging om een denkbeeldige (groep van) ander(en) - en daarmee groepen uit verschillende sociale sferen - dichter bij elkaar te brengen. De studenten zijn vrij in hun keuze wie 'de ander' is tot wie zij zich willen richten. Het woord 'uitnodiging' wordt breed geinterpreteerd en kan vertaald worden naar een interventie, een performance of een isuele/verbale/fysieke/geschreven/rituele uitnodiging. Tijdens de expositie zullen de studenten toelichten geven op hun artistieke stuk en hun keuze voor een specifiek format.     

Het doel van deze Master Honours Class en de expositie is om te laten zien hoe waardevol het combineren van verschillende perspectieven is in het aan de orde stellen van maatschappelijke uitdagingen en problemen. De combinate van wetenschap en kunst als een mogelijk effiicientere manier om een zaadje te planten voor een inclusieve samenleving. Met de expositie hopen de organisatoren samen met de studenten óok een zaadje te planten voor meer samenwerking tussen wetenschap en kunst zowel binnen als buiten de muren van de academies!   

Locatie: Stadsbauhaus aan de Langegracht 72 in Leiden

Tijd: 12.00 - 15.00

Entree: Toegang tot de expositie is gratis en staat open voor iedereen - wees dus welkom en kom een kijkje nemen!

 Voor vragen, neem contact op met Maartje van der Woude via m.a.h.vanderwoude@law.leidenuniv.nl