Overslaan en naar de inhoud gaan

Talendocenten uit het voorgezet onderwijs delen vakdidactische inzichten met elkaar op de Talendag van het ICLON. Een lezing over meertaligheid maakt deel uit van het programma.

Docenten uit het voortgezet onderwijs, onderzoekers en lerarenopleiders verzorgen workshops en presentaties, wisselen ervaringen uit met de deelnemers en bediscussiëren met hen de didactische mogelijkheden van hun vak. Een lezing getiteld 'Meertalig voortgezet onderwijs voor en door iedereen!' gaat in op de uitdagingen die de bestaande meertaligheid in Nederland in relatie tot moderne vreemde talen met zich meebrengt. 

Who knows?

Joana Duarte
Prof. dr. Joana Duarte is lector van het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid. Haar onderzoek richt zich op diversiteit en kansengelijkheid, taalverwerving van meertalige leerlingen, taalattitudes van leerkrachten en gezinnen, meertaligheidsdidactiek en docentenprofessionalisering voor meertaligheid in het onderwijs.

Mirjam Günther-van der Meij
Dr. Mirjam Günther-van der Meij is associate lector bij het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid. Haar onderzoek richt zich op meertaligheid, meertalig onderwijs, taalontwikkeling en geletterdheid met specifiek aandacht voor buur- en streektaalonderwijs.

ICLON
Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in klas of collegezaal. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs.

Meer informatie over deze nascholingsdag is te vinden op de website van het ICLON.