Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe stel je verschillende perspectieven en (wetenschappelijke) bronnen aan de orde in je onderwijs en onderzoek?

Op 10 mei 2022 organiseren de zes Randstadhogescholen een kennisdelingsochtend over ‘waarheidsvinding vanuit verschillende perspectieven’. De ochtend is bestemd voor docenten, praktijkonderzoekers, stafmedewerkers en studenten en draait om vragen als ‘hoe ga je om met verschillende perspectieven op waarheid in de klas?’, ‘hoe voorkom je dat binnen praktijkonderzoek alleen de dominante, mainstream perspectieven worden meegenomen?’ ‘welke bronnen gebruiken we in het onderwijs als het gaat om het zoeken naar antwoorden op ethische vraagstukken en hoe voorkom je zwart-wit denken?’, ‘hoe voer je gesprekken in de klas over alternatieve waarheden en welke positie kies je als docent wanneer jezelf ook een sterke mening hebt over het onderwerp?’ 

De keuze voor Leiden is niet toevallig: de stad Leiden is in 2022 ‘European City of Science’, Europese hoofdstad van kennis en wetenschap. Het centrale thema van dat jaar is ‘Who Knows?’, met vragen als: wat is de positie van wetenschap anno 2022, wie heeft de autoriteit om te beoordelen wat waar is en wat niet? Doel van dit jaar is het verbinden van wetenschap en samenleving. De bijeenkomst op 10 mei staat in het teken van dit bijzondere jaar.

Locatie:   Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, Leiden (Routebeschrijving).

Programma:

09:00 - 09:30     Inloop (met koffie en thee)

09:30 - 09:45     Opening door Angelien Sanderman, voorzitter CvB Hogeschool Leiden.

09:45 - 10:15     Keynote door Naomi van Stapele, lector Inclusive Education Haagse Hogeschool

                              “Waarheid, beleving en perspectief: Student-led pedagogy voor inclusiever hoger onderwijs”: hoe kan student-led pedagogy bijdragen om samen met studenten te onderzoeken wat waarheid is en hoe verschillende noties van waarheid zich verhouden tot subjectieve belevingen en pluriforme perspectieven. Middels voorbeelden uit de praktijk wordt besproken hoe deze benadering kan bijdragen aan inclusiever onderwijs.

10:30 - 11:30     Sub-sessies:

  • Verschillende perspectieven bij elkaar brengen en elkaars waarheden begrijpen. Hoe kunnen leergemeenschappen hierbij helpen? Dr. Christian Wallner, lector Verpleegkundige Ouderenzorg, Hogeschool Leiden
  • Workshop ‘Leerteamleren: dialogisch oefenen in perspectiefwisseling’. Edwin van der Zande, hoofddocent Waardenbewuste Professionalisering, Hogeschool Utrecht.
  • Is iemands levensverhaal ‘de waarheid’? Met behulp van levensverhalen perspectieven in het onderwijs uitwisselen. Julia Delhaas, onderzoeker Diversiteitsvraagstukken & Machteld de Jong, lector Diversiteitvraagstukken Hogeschool Inholland.
  • Workshop ‘Kritisch Denken aanleren?’ Erik Hulsebosch, docent civiele techniek en ICTO-coach Hogeschool Rotterdam, Master Leren & Innoveren & Ian Quak, instructeur civiele techniek, Hogeschool Rotterdam, afstudeerwerk ‘normatieve professionalisering in de civiele techniek’.
  • Perspectief van inclusief curriculum, toegepast in lessen met als doel verbreding van het perspectief van studenten. Ely Cilingir, Trainee docent Built Environment Hogeschool van Amsterdam.

Keuze voor deze sub-sessies kunnen op de dag zelf worden gemaakt. Zie voor meer informatie over de keynote en de sub-sessies de bijgevoegde toelichting.

11:30 - 12:30     Plenaire afsluiting en tijd voor ontmoeting

Aanmelding:      Je kunt je aanmelden voor de studiedag via deze link. Je ontvangt na aanmelding een bevestiging.

We kijken er naar uit om je op 10 mei in Leiden te zien!