Overslaan en naar de inhoud gaan

Nu geopend: Call for Proposals voor ESOF2022

Van maandag 27 september tot 30 november 2021 is het inzendingsplatform van ESOF2022 geopend voor het insturen van voorstellen voor sessies en posters.

Leiden, 30 september 2021 – Het EuroScience Open Forum (ESOF) is het grootste multidisciplinaire wetenschapscongres van Europa. Het werd in 2004 opgericht door EuroScience en is sindsdien om de twee jaar gehouden. Van 13 tot en met 16 juli 2022 zal ESOF plaatsvinden in Leiden. Met haar internationaal gerenommeerde universiteit en haar prestigieuze reputatie als bakermat van academische vrijheid, is Leiden een bijzonder geschikte locatie voor de 10e editie van ESOF.

Het hoofdthema van ESOF2022 is: Crossing Borders. Engaged Science, Resilient Societies. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan de dialoog rondom de wetenschap en aan het bespreken van baanbrekende wetenschappelijke resultaten en hun impact op de samenleving, nodigen we uit om voorstellen in te dienen via onderstaande button:

De onderwerpen: van duurzaamheid tot wetenschappelijke carrière
Wetenschappelijk onderzoek vindt niet alleen plaats in de academische wereld en het bedrijfsleven, maar maakt ook deel uit van de samenleving. Met zijn 10e editie in 2022,vernieuwt ESOF het congresconcept door de diverse programmaonderdelen van eerdere edities te integreren tot één samenhangend programma waarin een ruime verscheidenheidvan actuele, urgente vraagstukken aan de orde komt.
 
ESOF2022 onderzoekt hoe de samenleving kan inzetten op duurzaamheid om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van klimaatverandering en onze planeet leefbaar tehouden voor toekomstige generaties. Ook het thema culturele identiteit enmaatschappelijke transformatie komt aan de orde, in relatie tot de rol van kunst en wetenschap. Het congres laat zien hoe wetenschap bijdraagt aan een gezondesamenleving, niet alleen met het oog op toekomstige pandemieën maar ook wat betreft de omgang met chronische ziekten, vergrijzing en het verbeteren van preventie en kennis op het gebied van gezondheid. Met het onderwerp ruimte voor wetenschap onderzoekt ESOF hoe sterren en planeten kunnen worden gevonden en verkend, en welke invloed de nieuwste ontdekkingen en ontwikkelingen in de ruimte kunnen hebben op het leven op aarde.
 
Naast het belichten van de rol van de wetenschap bij de uitdagingen waarmee de mensheid zich geconfronteerd ziet, kijkt ESOF naar de spanningsvelden en interacties tussen academische vrijheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, en naar de vraag hoe wetenschappelijke gemeenschappen kunnen veranderen en reageren op maatschappelijke verwachtingen, zonder de waarden van academische vrijheid en onafhankelijkheid te verliezen.
 
Met het onderwerp back to business: actiegericht ondernemerschap en onderwijspresenteert ESOF nieuwe initiatieven en stimulansen voor ondernemerschap in zowel het bedrijfsleven als in relatie tot universiteiten. De nadruk wordt hierbij gelegd op de bijdrage die de Sociale Wetenschappen en de Geesteswetenschappen kunnen leveren. Ten slotte zal ESOF buiten de gebaande paden treden met het thema nieuwe academischecarrières, waarbij besproken wordt hoe wetenschappelijke carrières meer divers, inclusief en duurzaam kunnen worden voor jonge onderzoekers.
 
Een gedetailleerde beschrijving van de onderwerpen is hier te vinden.

Het evenement: duurzaam en inclusief!
De 20e editie van ESOF wordt een hybride evenement dat zowel live als online te volgen is, dat zo inclusief mogelijk is en zo min mogelijk impact heeft op het klimaat. ESOF2022 zal gebruik maken van de meest geavanceerde virtuele congrestechnologie om congresdeelnemers uit de hele wereld te verwelkomen om in de stad Leiden, met haar rijke verleden, met elkaar te spreken over de toekomst.