Overslaan en naar de inhoud gaan

Het LIBC & de Gemeente Leiden organiseren een Publieksdag over hersenonderzoek. Dit jaar wordt de publieksdag in hybride vorm gehouden!

Het LIBC & de Gemeente Leiden organiseren een Publieksdag over hersenonderzoek. Dit jaar wordt de publieksdag in hybride vorm gehouden!

Deze dag wordt georganiseerd voor iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp. Alle presentaties worden gegeven in het Nederlands. 

Tijdens deze dag worden o.a. de volgende vragen beantwoord:

  • Is het brein van de rechter in staat om bewijs (DNA, camerabeelden) zo te interpreteren dat de waarheid wordt gevonden?
  • Wat betekenen afwijkingen in het brein van de verdachte voor diens toerekeningsvatbaarheid?
  • Kunnen we het brein van veroordeelden zo beïnvloeden dat ze niet zullen recidiveren?
  • Hoe staat hersenontwikkeling in verband met veranderingen in besluitvorming, risicogedrag en sociaal leren in de tienerjaren, waarop het adolescentenstrafrecht mede is gebaseerd?
  • Het brein van volwassen daders kan verstoord raken op basis van hersenletsel of psychische aandoeningen. Hoe kan dat van invloed zijn op delictgedrag?
  • Verschillen de neurobiologische kenmerken van gedetineerde individuen met die van de rest van de samenleving? En, in hoeverre kan dit soort informatie gebruikt worden ten behoeve van de bestraffing, bejegening en re-integratie van gedetineerden? 
  • Wat zijn de nieuwste technieken en inzichten in hersenonderzoek en binnen welke grenzen kan hiervan gebruikt worden gemaakt in de strafrechtspleging? En, wat zijn de meest recente juridische (en ethische) inzichten?

Locatie: Stadsgehoorzaal, Breestraat 60, Leiden of via stream te bekijken
Meer informatie op de website.