Overslaan en naar de inhoud gaan

Dit zijn de EU TalentOn projecten!

De EU TalentOn deelnemers hebben hard gewerkt. Wij mogen nu eindelijk hun projecten bekend maken op onze website!
104 deelnemers zijn opgedeeld in 5 onderwerpen gebaseerd op 5 EU Missies. Elke missie heeft nu 4, 5 of 6 teams die er aan werken. Neem een kijkje!

Een collage van alle EU TalentOn Deelnemers 2022
Mission Arena 1 TalentOn: Adaptation to Climate Change
 • Act to Adapt: Een rondreizende bioscoop met het doel om het narratief rondom klimaataanpassingen te veranderen en een positief bewustzijn te scheppen 
 • Root Campers: Het maken van een droogte-resistente en veerkrachtige olijfboomgaard door middel van enten en natuurlijke micro-organismen. 
 • Team 451: Meer natuur naar de steden toebrengen door grondeigenaren te koppelen aan actieve inwoners. 
 • Klimaso: Umbrella Green - natuur terugbrengen naar de stedelijke jungle. 
 • Game Set Adapt!: DROPIT de app - verandert via kleine stapjes je gewoontes rondom watergebruik. 
EU TalentOn 2022 Mission Arena 2
 • Synergies: Een informatie-uitwisselingssysteem dat het gat tussen beschikbare informatie en kankerbehandelingen in de praktijk moet dichten
 • Natural Killers: Het hergebruiken van COVID-test locaties om de meest dodelijke vormen van kanker in Europa vroegtijdig op te sporen. 
 • OncoSmart: Metis - een plek die de connectie tussen de juiste academici en gezondheidsindustrie versimpeld. 
 • Bright Ribbons: The Big C - een educatief bordspel met als doel de kennis over kanker te verbeteren. 
 • OncoINect: Per-geval gebaseerde koppeling tussen kankerpatiënten, onderzoeksinstellingen en professionals binnen de gezondheidszorg.
 • 4WARD Thinkers: Cancer Intelligence Centers (CIC) die ziekenhuizen ondersteunen door advies te geven over het diagnosticeren en behandelen van kanker. 
EU TalentOn 2022 Mission Arena 3
 • Ciroulizers: OSR (Organic Secondary Material) is een een online marktplaats met als doel industriële symbiose te bevorderen. 
 • Urgent Cities: Green Riders - een op data gebaseerde oplossing die gebruikers beloont wanneer ze gebruik maken van een duurzame vervoermethode.
 • Greensly Bears: Thermobubble - het gebruik maken van Phase-Change-Materials (PCM) om hitte vast te houden en los te laten wanneer nodig. 
 • CloseTheLoop: PICKy - de eerste sociale media app die het opruimen van zwerfafval promoot door het leuk en belonend te maken. 
 • Urbanites 2.0: Het oplossen van het first mile/last mile probleem voor mensen die in buitenwijken wonen. 
 • Urbolution: Het gebruiken van digitale tweelingen om luchtkwaliteitsmetingen te verbeteren. 
EU TalentOn 2022 Mission Arena 4
 • The Bluemers: Een aangepast biofilter wat in staat is om microvervuilers zoals pesticiden, chemicaliën en zware stoffen binnen een bepaald gebied te elimineren. 
 • Coastbusters: Visnetten die verlicht worden door LEDlampjes die op waterturbine-energie werken waardoor bijvangst met 95% kan worden verminderd. 
 • ReAqua: Het ontwikkelen van een technologie waarbij de optimale hoeveelheid meststof kan worden bepaald om uitspoeling in grond-en oppervlaktewater te voorkomen. 
 • TeamBeam: AquaTag is een planeetvriendelijke vorm van een zonbescherming die je waarschuwt voor schadelijke stoffen op je huid. 
 • ForeSea: Het opsporen en monitoren van microplastic in oppervlakte water door middel van een combinatie van machine learning en citizen science.
EU TalentOn 2022 Mission Arena 5
 • Youth4Soil: Het verbinden van landeigenaren aan de hulpmiddelen die zij nodig hebben voor de bioremediëring van bodems. 
 • Terraquest: Een hulpmiddel dat collaboratie tussen boeren promoot en hen helpt bij het beheren van hun bodemkoolstof-winst technieken. 
 • Resoilution: De formulatie van op de situatie aangepaste bio-meststoffen die de bodem herstellen.
 • Soilfix: ROOTED - het aanmoedigen van burgers om stedelijke bodems te verbeteren.