Overslaan en naar de inhoud gaan

IMPACT & LEGACY

Als eerste Europese stad heeft Leiden als European City of Science in 2022 een jaarrond wetenschapsprogramma gepresenteerd met als doel om wetenschap en samenleving te verbinden. Uit het recent gepubliceerde impact rapport van onderzoeksbureau Cigarbox blijkt dat het European City of Science-jaar, ondanks de start tijdens de coronacrisis, de relatie tussen wetenschap en samenleving op allerlei manieren heeft versterkt. Daarnaast heeft het jaar bijgedragen aan de profilering van Leiden als kennisstad én aan de stedelijke economie. Het succesvolle pilotjaar krijgt bovendien een Europees vervolg.

Een nieuwe benadering: van top-down naar bottom-up
Door te kiezen voor een lokaal, open en flexibel programma voor iedereen met een nieuwsgierige geest, brak de organisatie van Leiden European City of Science2022 met meer traditionele vormen van wetenschapscommunicatie. “We wilden juist een bottom-up publieksprogramma samenstellen waarin we konden experimenteren met participatie en co-creatie. Alleen zo kun je échte interactie creëren tussen wetenschap en maatschappij.” vertelt Lucien Geelhoed, die als intendant verantwoordelijk was voor het inhoudelijke concept van Leiden2022. De vernieuwende aanpak van Leiden2022 leidde tot meer verbinding tussen wetenschappers en de Leidse bevolking, zo blijkt uit het rapport. Deelnemende burgers kregen meer waardering voor wetenschap, terwijl deelnemende wetenschappers meer oog kregen voor het belang van publieke betrokkenheid bij hun onderzoek.

Leiden2022 als magneet voor de stad
Bij Leiden European City of Science waren naar schatting 450.000 bezoekers en deelnemers in de een of andere vorm betrokken, met een economische spin-off van meer dan 20 miljoen euro. Naast de aantrekkingskracht van publieke evenementen en activiteiten van het wetenschapsjaar, bleek Leiden European City of Science 2022 ook als een magneet te werken op grote wetenschappelijke congressen. De titel European City of Science zorgde in Leiden voor een ruime verdubbeling van het aantal (internationale) congressen en symposia – van 43 in (pre COVID) 2019 naar meer dan 85 in 2022. Daarnaast vonden er in 2022 vele andere grote evenementen plaats, zoals de toekenning van de Lorentzmedaille aan natuurkundige Daan Frenkel.

Aandacht op Europese schaal
Ook de Europese Commissie bleek onder de indruk van wat er dit jaar in Leiden allemaal is gebeurd. “Het mooiste compliment dat ze konden geven, is dat ons jaar als pilot is opgenomen in de Policy Agenda van de European Research Area”, vertelt Meta Knol, directeur van Leiden2022. Dit betekent dat de resultaten en evaluaties van Leiden European City of Science 2022 gedeeld worden met wetenschapsvertegenwoordigers en ministeries van alle 27 lidstaten: “Hierdoor kunnen we het Leidse Model for Public Engagement with Science nu ook op Europese schaal onder de aandacht brengen. We hopen dat het andere steden, universiteiten en wetenschappers inspireert om nieuwe vormen van interactie met lokale gemeenschappen te ontwikkelen.” Het succesvolle Leidse pilotjaar krijgt in ieder geval al een vervolg in 2024, als de Poolse stad Katowice de titel European City of Science draagt. Ook zij ontwikkelen een jaarrond programma, met als doel om wetenschap en samenleving te verbinden.

 

Belangrijke resultaten uit het rapport:

 Leiden2022 als schoolvoorbeeld voor verbinding tussen wetenschap en samenleving:

 • Leiden2022 ontwikkelde een laagdrempelige, bottom-up methode om nieuwe interacties tussen wetenschappers en burgers tot stand te brengen. De aanpak levert niet alleen meer verbinding, maar ook meer waardering voor, interesse in en vertrouwen in de wetenschap.
 • Leiden2022 bereikte de Leidenaren: de helft van de deelnemers van Kennis door de Wijken bezocht wetenschappelijke activiteiten op loopafstand van hun huis. Leiden2022 heeft bezoekers van alle leeftijden en opleidingstypen mogen ontvangen, ruwweg in verhouding met de Leidse demografie.
 • Van de deelnemers aan het programma Kennis door de Wijken bezocht 20% niet eerder een wetenschappelijke activiteit; 55% van hen gaf aan door deelname meer vertrouwen te hebben gekregen in de wetenschap.
 • Van de deelnemers aan het programma Kennis door de Wijken werd 94% aangesproken door het onderwerp, was 79% geïnspireerd en gaf 68% aan een ander perspectief te hebben ontwikkeld. Van de deelnemende wetenschappers gaf 45% aan meer dan voorheen het belang in te zien van publieke betrokkenheid bij wetenschap.
 • Interessant was de waardering voor de brede opzet van het jaar waarbij behalve wetenschap ook kennis, kunst en kunde werden betrokken. Van de lokale partners gaf 66% aan in de toekomst meer te willen doen met kunst en cultuur, en 70% meer met ambacht, expertise en knowhow.
 • De Europese Commissie heeft de intentie uitgesproken om met het Model van Leiden2022 verder in te zetten om publieke betrokkenheid bij wetenschap te stimuleren.

 

Economische impact op de stad Leiden

 • Leiden2022 leidde tot een verdubbeling van het aantal congressen in de regio (van 43 in 2019 naar 85 in 2022).
 • Alle evenementen, congressen en bezoekers samen, droegen bij aan een economische impact voor de regio Leiden van meer dan 20 miljoen euro.
 • Theaters, musea, bedrijven, wetenschappelijke instellingen en ander organisaties die wetenschapsactiviteiten organiseerden in aansluiting op Leiden2022,  geven aan in 2022 nieuwe (79%), grotere (60%) en andere (60%) doelgroepen te hebben aangetrokken.

 

Leiden als kennisstad

 • Bezoekers van alle evenementen waren positief over Leiden als een stad die wetenschap, kennis, kunst en kunde verbindt (87%), een stad die wetenschappelijk talent omarmt (84%) en een stad die die nieuwsgierigheid opwekt, verrast en vindingrijk is (84%).
 • Van de deelnemende lokale bedrijven, musea, theaters, communicatiecentra en andere lokale organisaties voelde 73% zich door Leiden2022 ’meer verbonden met Leiden als kennisstad’.

Alle resultaten van het impactrapport, opgesteld door onderzoeksbureau Cigarbox, zijn hier te vinden.

Voor meer informatie over het unieke model van Leiden2022, zie ook modelleiden2022.

De Policy Agenda van de European Research Agency is hier te vinden.

Onze Evaluation Reports zijn hier te vinden: 

ECS2022 Year of Events evaluation report
SICF Programme and evaluation report
ESOF2022 Programme and evaluation report
KddW Evaluation Report

De onderzoeksverslagen van CigarBox zijn hier te vinden:

Fact Sheet Cigar Box EU TalentOn Participant Results
Fact Sheet Cigar Box EUCYS Participant Results
Fact Sheet Cigar Box ESOF Participant Results
Fact Sheet Cigar Box European Science in the City Festival
Fact Sheet Cigar Box KddW jaarrapportage
Fact Sheet Cigar Box New European Bauhaus

De opname van de Leiden2022 Expert Meeting kun je hier bekijken.
Download hier hier de Expert Meeting - Proceeding Paper.

Onze Factsheet is hier te vinden.